لیست مسیر حرکت اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل

مسیر شماره ۱ مسیر سرویس اول حرکت از شهرک یادگار امام- پایانه امام- خیابان شهدا- میدان شهدا- مطهری- میدان امام خمینی- دانشگاه ولی عصر (عج)- دانشگاه پیام نور- دانشگاه آزاد
مسیر شماره ۲ مسیر سرویس اول حرکت از شهرک یادگار امام- پایانه امام- خیابان شهدا- میدان شهدا- امیرکبیر غربی- شهرک یادگار امام- شهرک فرهنگیان و بالعکس
مسیر شماره ۳ مسیر سرویس اول حرکت از شهرک فرهنگیان- پایانه امام- خیابان شهدا- میدان شهدا- امیرکبیر غربی- شهرک یادگار امام- شهرک فرهنگیان و بالعکس
مسیر شماره ۴ مسیر سرویس اول از شهیدنوری- پایانه امام- خیابان شهدا- میدان شهدا- بلوار شهید نوری- بلوار حجت- خیابان شهید اسماعیلی- خیابان قیام- شهرک ولفجر و بالعکس
مسیر شماره ۵ مسیر سرویس اول  از اسدآباد- پایانه امام- خیابان شهدا- میدان شهدا- بلوار جمهوری- بلوار امام حسین- بلوار خلیج فارس- اسدآباد- بلوار خلیج فارس- بلوار جمهوری
مسیر شماره ۶ مسیر سرویس اول حرکت از اردوگاه- پاانه امام- میدان ابراهیم- خیابان شهدا- میدان شهدا- امیرکبیر غربی- اردوگاه و بالعکس
مسیر شماره ۷ مسیر سرویس اول حرکت از صادق آباد- پایانه امام- میدان ابراهیم- خیابان شهدا- میدان شهدا- خ سی متری- صادق آباد- حسین آباد- شهرک جهاد- بلوار امام علی- بلوار سی متری
مسیر شماره ۸ مسیر سرویس اولحرکت از نوش آباد- پایانه امام- م ابراهیم- م شهدا- مطهری- دانشگاه ولی عصر(عج)- نوش آباد- جنت آباد- هرمز آباد- همت آباد- کوثرریز- کاظم آباد- رحیم آباد- هرمزآباد- دانشگاه آزاد
مسیر شماره ۹ مسیر سرویس اول از ماهونک- پایانه چمران- میدان فردوس- شریعتی شرقی- ماهونک- پانزده خرداد- رستم آباد- رحمت آباد- بلعکس
مسیر شماره ۱۰ مسیر سرویس اول از جعفرآباد- پایانه چمران- میدان فردوس- شریعتی شرقی- پانزده خرداد- ابراهیم آباد- جعفرآباد- موسی آباد- بلعکس
مسیر شماره ۱۱ مسیر سرویس اول از هرمزآباد- پایانه چمران- میدان فردوس- مصطفی خمینی- بلوار شهید عابدینی دهنو- سعیدآباد- لاهیجان- فخرآباد- شاهرخ آباد صفی آباد- هرمزآباد- کاظم آباد کوثر
مسیر شماره ۱۲ مسیر سرویس اول حرکت از عباس آباد غفور- پایانه چمران- میدان فردوس- مصطفی خمینی- بلوار شهید محمدی- کریم آباد محقق- تاج آباد- عیش آباد- عباس آباد غفور و بلعکس
مسیر شماره ۱۳ مسیر  سرویس اول حرکت از رضا آباد- پایانه چمران- میدان فردوس- مصطفی خمینی- بلوار شهید محمدی- کریم آباد محقق- تاج آباد- عیش آباد- رضا آباد- اکبر آباد- محمدآباد مختار- لطف آباد
مسیر شماره ۱۴ مسیر  سرویس اول حرکت از کورگه- پایانه چمران- میدان فردوس- مصطفی خمینی- بلوار شهید عابدینی- اسماعیل آباد- محمد آباد دهنو- عیش آباد- سعید آباد- لاهیجان- کورگه- بلعکس
مسیر شماره ۱۵ مسیر  سرویس اول از محی آباد- پایانه چمران- میدان فردوس- خلیل آباد- محی آباد- عیش آباد- تاج آباد- علم آباد- کریم آباد محقق- مصطفی خمینی- میدان فردوس
مسیر شماره ۱۶ مسیر  سرویس اول از الله آباد- پایانه چمران- میدان فردوس- شریعتی غربی- بلوار آیت الله صدر- الله آباد- شاه جهان آباد (اسلام آباد)- احمد آباد رضوی و بلعکس
مسیر شماره ۱۷ مسیر سرویس اول از حمید آباد- پایانه امام- خیابان عباسیه- شهید انصاری- سید جمال الدین- بلوار زائر- عباس آباد حاجی- حمیدآباد- احمدیه و بلعکس
مسیر شماره ۱۸ مسیر سرویس اول از عرب آباد- پایانه امام- خیابان شهید انصاری- یلوار اقتصاد- بلوار هجرت- مهدی آباد- فتح آباد- عرب آباد و بلعکس
مسیر شماره ۱۹ مسیر سرویس اول از زین آباد- پایانه امام- خیابان شهید انصاری- یلوار اقتصاد- بلوار هجرت- مهدی آباد- قاسم آباد- ملک آباد- زین آباد و بلعکس
مسیر شماره ۲۰ مسیر سرویس اول از محمد آباد میثم- پایانه امام-میدان ابراهیم- خیابان امام- میدان قدس- بلوار امام رضا (ع)- بلوار آیت الله هاشمی- شهرک هزار واحدی- عبدالله آباد- محمدآباد میثم و بلعکس
مسیر شماره ۲۱ مسیر سرویس اول از علی آباد- پایانه امام-میدان ابراهیم- خیابان امام- میدان قدس- بلوار امام رضا (ع)- بلوار آیت الله هاشمی- سعادت آباد- کریم آباد علیا- همت آباد- علی آباد
مسیر شماره ۲۲ مسیر سرویس اول از فردوسیه- پایانه اما- بلوار اقتصاد- خیابان سید جمال الدین- قائمیه- اکبرآباد هجری- مهدی آباد معاون- محمودیه بهرامی- فردوسیه آزادگان- اسلامیه
مسیر شماره ۲۳ مسیر سرویس اول از ناصریه- پایانه امام- میدان ابراهیم- خیابان امام- بلوار امام رضا (ع)- بلوار آیت الله هاشمی- ناصریه و بلعکس
مسیر شماره ۲۴ مسیر سرویس اول از بلوار صاحب الزمان- پایانه امام- خیابان امام- خیابان ثارالله- بلوار صاحب الزمان- بلوار هجرت- شهرک امام خمینی- خ سید جمال الدین- خ امیرکبیر