جدول نرخ کرایه تاکسی درون شهری و آژانس در سال ۱۴۰۱

ردیف

شرح

نرخ سال ۱۴۰۱

۱ نرخ کرایه هر کورس تاکسی درون شهری ۲۵/۰۰۰ ریال
۲ نرخ کرایه آژانس (تا ۱۵ دقیقه در سطح شهر) ۱۳۰/۰۰۰ ریال
۳ نرخ هر دقیقه سرویس بیش از ۱۵ دقیقه اول ۳/۹۰۰ ریال
۴ نرخ کنسلی داخل محدوده شهر ۵۰/۰۰۰ ریال
۵ نرخ کرایه ایستگاه راه آهن ۹۰۰/۰۰۰ ریال
۶ نرخ کرایه پایانه بار و شرکت نفت ۳۲۰/۰۰۰ ریال
۷ نرخ کرایه دانشگاه کار ۳۰۰/۰۰۰ ریال
۸ نرخ کرایه کشتارگاه شهرداری، شهرک صنعتی و صدا و سیما ۳۷۰/۰۰۰ ریال
۹ نرخ کرایه کارخانه الماس کویر و پلیس راه (ناصریه) ۴۳۰/۰۰۰ ریال
۱۰ نرخ کرایه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ۵۵۰/۰۰۰ ریال
۱۱ نرخ کرایه فرودگاه ۴۷۰/۰۰۰ ریال
۱۲ نرخ کرایه سرویس ساعتی آژانس ۲۵۰/۰۰۰ ریال
۱۳ به مبالغ فوق از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح مبلغ ۲۰ درصد افزایش تعلق می گیرد.
۱۴  نرخ سرویس های برگشت ۵۰ درصد نرخ کرایه رفت محاسبه می شود.

نرخ کرایه خارج از شهر

ورودی

نرخ کرایه جابجایی مسافر به ازاء هر کیلومتر خارج از شهر

(کیلومتر از زمان شروع سفر محاسبه می شود)

نرخ کنسلی خارج از شهر
۳۹/۰۰۰ ریال ۱۸/۰۰۰ ریال ۱۰۰/۰۰۰ ریال

 

  • در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اخذ کرایه اضافه تر از مصوبه شورای محترم اسلامی شهر رفسنجان از طریق سازمان با مدیر و یا راننده خاطی برابر مقررات برخورد خواهد شد.
  • همشهریان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن ۱۳۳ تماس حاصل نمایند.