ساعت حرکت اتوبوس های خطوط واحد اتوبوسرانی از پایانه امام(ره) به مراکز دانشگاهی در دو سرویس مجزا

ساعت ۷:۲۰ ۷:۴۵ ۸:۱۵ ۸:۴۵ ۹:۱۵ ۹:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱۰:۴۵ ۱۱:۱۵ ۱۱:۴۵ ۱۲:۱۵ ۱۲:۴۵ ۱۶:۴۵ ۱۷:۱۵ ۱۸:۰۰

 

 

ساعت حرکت اتوبوس های خطوط واحد اتوبوسرانی مربوط به سرویس دانشگاه

ساعت ۷:۱۵ ۹:۱۵ ۹:۴۵ ۱۰:۵۵ ۱۲:۵۵ ۱۵:۵۵ ۱۶:۵۵

 

 

لیست مسیر حرکت اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل

ایستگاه های پارک سوار مسیر دانشگاه مسیر
 مسیر ۱۵ خرداد چهارراه رستم آباد اول خیابان ۱۵ خرداد، خیابان ۱۵ خرداد نبش کوچه ۴۸، چهارراه پارک جوان اول خیابان علامه امینی، خیابان علامه امینی چهارراه نیروگاه، خیابان علامه امینی چهارراه آهن فروشی میرزایی، اول خیابان عدالت، خیابان عدالت چهارراه شهید میرزایی، خیابان عدالت چهارراه گذر بنفشه، خیابان آیت الله صدر قبل از پل، خیابان آیت الله صدر نبش کوچه ۹، بلوار امام حسن(ع) روبروی مدرسه سجادی، خیابان شهید فکوری نبش کوچه ۱۱
مسیر خیابان امیرکبیر شرقی بلوار هجرت چهارراه کاشانی، میدان شهید زینلی، بلوار کارگر سه راه نواب، بلوار کارگر سه‌راه امیرکبیر شرقی، امیرکبیرشرقی مدرسه شهید انصاری، امیرکبیرشرقی مسجد قبا، امیرکبیرشرقی پارک جانبازان، امیرکبیرشرقی چهارراه شهید بهشتی و امیرکبیرشرقی چهارراه مدرسه علوی
مسیر خیابان امیرکبیر غربی و شهید نوری خیابان امیرکبیر غربی جلوی آتش نشانی، بلوار شهید نوری-شهید نوری ۱۲، بلوار شهید نوری-شهید نوری ۱۸، بلوار شهید نوری-شهید نوری ۲۲، بلوار شهید نوری بعد از خیابان اداره گاز، بلوار حجت جلوی مدرسه دخترانه احسان، بلوار حجت بعد از مغازه عبدالله علیزاده نبش اسماعیلی، خیابان امیرکبیر غربی روبروی دیلی مارکت، خیابان امیرکبیر غربی چهارراه حیدرپور، خیابان امیرکبیر غربی ۷۳، خیابان امیرکبیر غربی ۷۹، خیابان امیرکبیر غربی سه‌راه شهید میرزایی، خیابان امیرکبیر غربی ۹۱، خیابان امیرکبیر غربی ۹۵ و خیابان امیرکبیر غربی ۹۹
مسیر بلوار شهید طالقانی میدان امام حسین(ع) جنب رستوران پامچال، بلوار آیت الله هاشمی روبروی ترمینال، بلوار آیت الله هاشمی روبروی خیابان حجاب، بلوار آیت الله هاشمی ایستگاه رادیو، میدان آیت الله هاشمی(آزادی)، بلوار امام رضا(ع) بعد از کوچه ۵، بلوار امام رضا(ع) روبروی خیابان توحید، بلوار امام رضا(ع) روبروی اداره آب، بلوار امام رضا(ع) قبل از تعویض‌روغنی محمدی، میدان قدس ابتدای خیابان مفتح، خیابان مفتح جنب مدرسه شاه‌حسینی، ابتدای بلوار طالقانی، بلوار طالقانی روبروی فروشگاه رفاه، بلوار طالقانی جنب داروخانه پاسارگاد، بلوار طالقانی بعد از اداره پست، بلوار طالقانی بعد از آبشار، بلوار طالقانی جنب کتابخانه مرتضوی و بلوار طالقانی جنب فروشگاه سپه
ایستگاه‌های پارک‌سوار مسیر دانشگاه در مسیر پایانه امام خیابان شهدا جنب پاساژ شمس، خیابان شهدا چهارراه حوزه علمیه، میدان شهید سلیمانی(شهدا)، بلوار مطهری پل فجر، بلوار مطهری سه‌راه شهید نوری، بلوار مطهری سه‌راه شهید وجدانی، بلوار مطهری سه‌راه مزار، بلوار مطهری-مطهری ۴۳، بلوار مطهری چهارراه ژاندارمری(شهید قرنی)، بلوار مطهری بعد از سه‌راه شهید فکوری، بلوار مطهری جنب پمپ بنزین مطهری و دانشگاه
مسیر میدان شهید امینی
میدان شهید امینی، مسجد محمد رسول‌الله(ص)، سه‌راه شهید حسینی، میدان راهنمایی و رانندگی، شیرینی جام‌عسل، تقاطع پارک نشاط، مدرسه شهید خالویی، میدان شهیدان حسینی(شهربانی)، بلوار زیتون نبش خیابان شهید سیریزی، میدان شهید صیاد شیرازی(سمت برگشت از دانشگاه) و خیابان سردار‌ جنگل