واحد اتوبوسرانی سازمان با تعداد ۴۹ دستگاه اتوبوس ۱۵ دستگاه مینی بوس بطور میانگین روزانه ۲۳۰۰ نفر مسافر جابجا می کنند.

سرویس دهی به کلیه مراسمات ملی مذهبی به صورت رایگان از جمله: نماز جمعه، راهپیمایی ۲۲ بهمن، راهپیمایی روز قدس، نماز عید سعید فطر، نماز عید قربان، تاسوعا عاشورا، سرویس دهی مراسمات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و …

شماره پاسخگویی شکایات ۰۹۱۳۱۹۱۷۹۳۵

سامانه پیامکی ۰۹۱۳۱۹۱۷۹۳۵

واحد فنی اتوبوسرانی

۱- تعمیرگاه ۲- اطاقسازی ۳- نقاشی ۴- باطریسازی ۵- کارواش ۶- تعویض روغن و آپاراتی

در ضمن بازسازی ناوگان اتوبوسرانی در مجموعه تعمیرگاه بطور کامل و صد در صد انجام می شود.

 

خطوط

شروع به کار صبح

ساعت ورود به پایانه

ساعت خروج از پایانه

شروع به کار عصر

ساعت ورود به پایانه

ساعت خروج از پایانه

خط کریم آباد علیاء

۰۷:۰۰ ۰۷:۴۵ ۰۷:۵۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۵
۰۹:۱۰ ۰۹:۴۰
۱۰:۵۰ ۱۱:۱۰ ۱۷:۴۰ ۱۸:۰۰
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

هزار واحدی – علی آباد انقلاب

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۲۵
۰۸:۴۰ ۰۹:۰۰
۱۰:۰۰ ۱۰:۲۰ ۱۷:۳۵ ۱۸:۰۰
۱۱:۲۰ ۱۱:۴۰
۱۲:۴۰ ۱۲:۴۵

محمدآباد میثم

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۵
۰۸:۴۰ ۰۹:۰۰
۱۰:۰۰ ۱۰:۲۰ ۱۷:۴۰ ۱۸:۰۰
۱۱:۲۰ ۱۱:۳۵
۱۲:۳۵ ۱۲:۴۵

قاسم آباد حاجی

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۲۰
۰۸:۴۰ ۰۹:۱۰
۱۰:۱۰ ۱۰:۳۰ ۱۷:۲۰ ۱۸:۴۰
۱۱:۳۰ ۱۱:۴۰
۱۲:۴۰ ۱۲:۴۵

عرب آباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۲۰
۰۸:۳۵ ۰۹:۰۵
۰۹:۵۵ ۱۰:۱۵ ۱۷:۲۰ ۱۷:۴۰
۱۱:۰۵ ۱۱:۲۵
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

حمیدآباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۲۵
۰۸:۴۰ ۰۹:۱۰
۱۰:۰۰ ۱۰:۲۵ ۱۷:۲۰ ۱۷:۴۰
۱۱:۱۰ ۱۱:۳۵
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

الله آباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۲۰
۰۸:۴۰ ۰۹:۱۰
۱۰:۱۰ ۱۰:۲۵ ۱۷:۲۵ ۱۷:۵۰
۱۱:۲۵ ۱۱:۴۰
۱۲:۴۰ ۱۲:۵۰

 خلیل آباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۲۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۵
۰۸:۵۰ ۰۹:۱۰
۰۹:۵۰ ۱۰:۱۰ ۱۶:۵۰ ۱۷:۱۰
۱۰:۵۰ ۱۱:۴۰ ۱۷:۳۰ ۱۷:۵۰
۱۲:۱۵ ۱۲:۴۵

لاهیجان

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۲۰
۰۸:۴۰ ۰۹:۰۰
۱۰:۰۰ ۱۰:۲۰ ۱۷:۲۰ ۱۷:۳۵
۱۱:۲۰ ۱۱:۴۰
۱۲:۴۰ ۱۲:۴۵

رضا آباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۵
۰۸:۴۵ ۰۹:۱۰
۱۰:۱۰ ۱۰:۳۵ ۱۷:۱۵ ۱۷:۳۵
۱۱:۳۰ ۱۱:۴۰
۱۲:۴۰ ۱۲:۵۰

عباس آباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۵
۰۸:۵۵ ۰۹:۲۵
۱۰:۳۵ ۱۱:۰۰ ۱۷:۱۵ ۱۷:۳۵
۱۲:۱۵ ۱۲:۴۵

هرمز آباد – لاهیجان

۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۰
۰۹:۴۵ ۱۰:۰۰ تا اسماعیل آباد
۱۰:۳۰ ۱۱:۱۰ ۱۷:۲۰ ۱۷:۳۵
۱۲:۴۵ ۱۳:۰۰

جعفرآباد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۵
۰۸:۴۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۵۰ ۱۰:۱۰ ۱۷:۱۵ ۱۷:۴۰
۱۱:۰۰ ۱۱:۲۰
۱۲:۱۰ ۱۲:۴۰ فقط خلیل آباد

۱۵ خرداد

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۰
۰۸:۲۵ ۰۸:۵۵
۰۹:۴۰ ۱۰:۰۰
۱۰:۴۵ ۱۱:۰۵ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰
۱۱:۵۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵

مطهری – هرمزآباد

۰۶:۵۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۱۴:۲۰ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۰
۰۹:۴۰ ۱۱:۰۰
۱۲:۲۵

سی متری

۰۷:۰۰ ۰۷:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۶:۳۰
۰۸:۱۵ ۰۸:۳۵
۰۹:۱۵ ۰۹:۳۵
۱۰:۱۵ ۱۰:۳۵ ۱۷:۴۰ ۱۸:۰۰
۱۱:۱۵ ۱۱:۳۵
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

اسدآباد

۰۷:۰۰ – از ارسلان ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۵
۰۸:۳۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۵۰ ۱۰:۱۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰
۱۱:۰۰ ۱۱:۲۰
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

شهیدنوری

۰۷:۰۰ از شهیدنوری ۰۷:۳۵ ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ از شهیدنوری ۱۶:۱۰ ۱۶:۳۰
۰۸:۴۰ ۰۹:۰۰
۰۹:۴۵ ۱۰:۰۰
۱۰:۴۰ ۱۱:۰۰ ۱۷:۳۵ ۱۸:۰۰
۱۱:۴۰ ۱۲:۰۰
۱۲:۴۵ ۱۲:۵۰

امیرکبیر ۲

۰۷:۳۰ ۰۸:۱۵ ۰۸:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۶:۴۵
۰۹:۳۰ ۰۹:۴۵
۱۰:۴۰ ۱۱:۰۰ ۱۷:۵۰ ۱۸:۰۵
۱۲:۰۵ ۱۲:۱۵

امیرکبیر ۱

۰۷:۰۰ ۰۷:۳۵ ۰۷:۴۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۶:۲۵
۰۸:۴۵ ۰۹:۰۰
۱۰:۰۰ ۱۰:۱۵ ۱۷:۳۰ ۱۷:۴۰
۱۱:۱۵ ۱۱:۳۰
۱۲:۲۰ ۱۲:۴۵

شماره تماس شکایات

۰۳۴۳۴۲۸۷۳۴۳