مدیر تاکسیرانی: حسن پورغلامحسینی

معرفی تاکسی های بیسیم شهری:

الف- تاکسی بیسیم بانوان ۱۸۵۸: این تاکسی بیسیم در سال ۱۴۰۰ افتتاح و در حال حاضر با تعداد ۳۰ نفر راننده خانم در روز ۴۰۰ سفر شهری را پوشش می دهند. جهت استفاده از سرویس های ویژه بانوان فقط با شماره گیزی ۱۸۵۸ می توانید خدمات دریافت نمائید.

ب- تاکسی بیسیم ایران ۱۸۰۰: این تاکسی بیسیم ابتدا با نام بیسیم ۱۳۳ در سال ۱۳۹۰ راه اندازی شد و در سال ۱۳۹۶ به شماره ۱۸۰۰ تغییر یافت که در حال حاضر با تعداد ۶۳ نفر راننده ۱۰۰۰ سرویس شهری را به صورت شبانه روز با شماره ۱۸۰۰ پوشش می دهد.

پ- تاکسی بیسیم ابرار ۱۸۱۷: این تاکسی بیسیم در سال ۱۳۹۵ افتتاح و در حال حاضر با تعداد ۴۹ نفر راننده در روز ۴۵۰ سفر شهری را پوشش می دهند. و با شماره گیری ۱۸۲۶ می توانید خدمات دریافت نمائید.

ت- تاکسی بیسیم ۱۸۲۶: این تاکسی بیسیم در سال ۱۳۹۶ افتتاح و در حال حاضر با تعداد نفر راننده در روز سفر شهری را پوشش می دهند. و با شماره گیری ۱۸۲۶می توانید خدمات دریافت نمائید.

ح- تاکسی بیسیم پیک صالح ۱۸۶۰: این تاکسی بیسیم در سال ۱۳۹۲ افتتاح و در حال حاضر با تعداد ۳۵ نفر راننده در روز ۴۰۰ سفر شهری را پوشش می دهند. و با شماره گیری ۱۸۶۰ می توانید خدمات دریافت نمائید.

خ- آژانس های تاکسی تلفنی: تعداد ۵۷۰ راننده روزانه ۵۰۰۰ سفر شهری را پوشش می دهند.

لیست شرکت های حمل و نقل درون شهری (آژانس) رفسنجان

ردیف

نام آژانس

آدرس

تلفن

۱ ابوذر مهرگان رفسنجان خیابان ابوذر ۳۴۲۶۳۸۰۰
۲ ارسلان اسدآباد فارسی ۳۴۳۳۰۰۱۴
۳ ارغوان گستر بلوار جمهوری ۳۴۲۲۴۴۲۳
۴ اعتماد شایان خیابان امام حسین نبش کوچه ۱۱ ۳۴۳۵۳۷۵۷ – ۳۴۳۵۳۷۵۶
۵ امیر قدیر خیابان بعثت ساحلی ۳۴۲۵۲۳۲۰
۶ انیس خیابان دستغیب ۳۴۲۲۵۴۴۴
۷ آذر خیابان آذر ۳۴۲۵۲۲۲۶
۸ آفتاب سیر شهرک آفتاب ۳۴۲۴۲۵۷۹
۹ انصار خیابان کارگر ۳۴۲۲۱۵۲۷
۱۰ بعثت خیابان شهیدنخعی ۳۴۲۵۲۵۰۱
۱۱ بهار خیابان مطهری کوچه ۵ ۳۴۳۲۱۶۰۰ – ۳۴۳۲۸۸۵۴
۱۲ پرستو خیابان ابوذر ۳۴۲۶۶۰۸۰
۱۳ راه شب خیابان ۱۵ خرداد ۳۴۲۲۲۹۹۹
۱۴ پری سیما بلوار شهید نوری ۳۴۳۳۹۵۹۷
۱۵ پری ناز خ شهیدوجدانی اولین چهارراه سمت چپ جنب دبستان شهید میرزابیگی ۳۴۳۳۲۸۳۵
۱۶ صبا خیابان شریعتی میدان شهید میرافضلی ک آگاهی ۳۴۲۶۸۷۰۱-۲
۱۷ تکتازان سبز خیابان کارگر جنوبی ک ۱/۱۰ ۳۴۲۵۲۷۷۴
۱۸ خواجو سپهر بلوار شهید عابدینی ۳۴۲۲۹۴۹۷
۱۹ مرکزی خیابان امیرکبیر ۱۸۷۰
۲۰ دانشجو بلوار امام رضا (ع) ۳۴۲۸۱۳۰۰
۲۱ رضا خیابان شهید محمدی ۳۴۲۵۷۹۰۶
۲۲ دوقلو مهر رفسنجان خیابان شهید باهنر ۳۴۲۲۹۹۶۰
۲۳ پیمان خیابان امیرکبیر غربی ۳۴۲۲۹۸۰۰
۲۴ رسالت مهر عدالت خیابان عدالت ۳۴۲۲۹۸۸۸
۲۵ ره گل شهرک هزار واحدی ۳۴۲۹۱۶۱۶
۲۶ ایران بلوار امام علی ع ابتدای خ شهید دهقان رجبی ۳۴۲۸۱۲۰۰
۲۷ ساحل خیابان پاسداران حدفاصل دستغیب جانبازان ۳۴۲۵۷۵۷۱ – ۳۴۲۵۷۸۰۰
۲۸ سادات دانشگاه ولی عصر ۳۱۳۱۲۰۲۰
۲۹ ستاره سهیل خیابان دانشجو شرقی ۳۴۳۲۶۵۵۳
۳۰ ستاره معراج خیابان معراج جنوبی ۳۴۲۲۱۴۱۵
۳۱ ستاره مهر ابوذر خیابان ابوذر ۳۴۲۵۰۰۸۱
۳۲ سرداران خیابان بسیج ۳۴۲۹۶۱۰۰
۳۳ صداقت خیابان ستارخان ۳۴۳۲۴۰۴۰
۳۴ دوستی خیابان معلم کوچه ۵ ۳۴۲۶۹۰۹۵ – ۳۴۲۵۹۰۹۰
۳۵ امین رستا مهر رفسنجان شهرک شهید زینلی ۳۴۳۲۲۹۹۹
۳۶ عباسیه خیابان عباسیه ۳۴۲۵۸۰۰۹
۳۷ فدک الاک مهر دانشگاه ولی عصر ۳۱۳۱۲۰۷۹
۳۸ فهیم خیابان سید جمال الدین ۳۴۲۶۵۰۰۳
۳۹ قیام ساحل خیابان قیام ۳۴۳۲۴۸۱۵
۴۰ کوثر بلوار شهیدنوری خیابان شهید کهنوجی پ ۳۵ ۳۴۳۲۲۱۸۱
۴۱ کیمیا خ رضوان روبروی رضوان ۷ ۳۴۲۳۲۰۲۰ – ۳۴۲۲۲۰۲۰
۴۲ دانش خیابان ۱۷ شهریور ۳۴۲۵۲۲۴۰
۴۳ امیرکبیر خیابان عدالت ۳۴۲۲۲۳۴۶
۴۴ عماد – امام علی خیابان مصطفی خمینی ۳۴۲۲۳۷۷۷
۴۵ بهاران خیابان کارگر شمالی ۳۴۲۲۵۰۶۰
۴۶ مسافر گستر بلوار خلیج فارس خیابان فرهنگ ۳۴۳۵۵۰۰۴
۴۷ آزادگان خیابان شهید پژو ۳۴۲۲۲۱۹۳
۴۸ میعاد گستر ستاره بلوار شهید باهنر ک ۱ انتهای کوچه ۳۴۲۳۲۶۹۰ – ۳۴۲۲۳۶۳۹
۴۹ میلاد طلایی خیابان قره نی ۳۴۲۲۵۴۴۴
۵۰ هانی خیابان امیرکبیر شرقی ک ۲۲ ۳۴۲۶۳۸۵۵
۵۱ هزار دستان خیابان ۱۵ خرداد خیابان شهید شفیعی ۳۴۲۵۰۰۴۶
۵۲ همسفر بلوار هجرت ۳۴۲۵۴۰۰

تاکسی های درون شهری (پلاک ت):

تعداد خطوط تاکسیرانی: ۱۹ ایستگاه

تعداد ناوگان فعال در خطوط: ۲۹۵ دستگاه

تعداد ناوگان تاکسی گردشی: ۱۹۵ دستگاه

بازرسی تاکسیرانی:

جهت نظارت بر عملکرد سیستم حمل و نقل درون شهری اعم از تاکسی، آژانس و سرویس های خط واحد دو اکیپ گشتی در مجموعه بازرسی تاکسیرانی در طول شبانه روز نظارت بر عملکرد این بخش دارند.

جهت ارتباط با مدیریت بازرسی با شماره ۱۳۳ تماس حاصل نمائید.