این پایانه واقع در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور ۹ شرکت مسافربری فعالیت دارد.

ردیف شرکت مسافربری شماره دفتر مسیر حرکت
۱ سیر و سفر ۳۴۲۸۴۵۷۰ اصفهان، مشهد، تهران، زاهدان، بم، یزد، کرج، قم
۲ عدل تعاونی ۷ ۳۴۲۸۴۰۰۷ رشت، مشهد، تهران، قم، کرج، اصفهان، یزد، اراک، همدان، کرمانشاه
۳ ایران پیما ۳۴۲۸۱۵۵۵ مشهد، تهران، اصفهان، یزد، کرج، قم
۴ پیک صبا تعاونی ۱۷ ۳۴۲۸۴۵۹۰ مشهد، تهران، اصفهان، یزد، کرج، قم، بندرعباس،
۵ ترابرببتا تعاونی ۱۵ ۳۴۲۸۱۰۸۰ تهران، کرج، مشهد، اصفهان، قم
۶ میهن نور تعاونی ۴ ۳۴۲۸۴۰۱۳ مشهد، شیراز، اصفهان، یزد، تهران، کرج، قم، ساری، گرگان
۷ همسفر چابکسواران ۳۴۲۸۲۸۹۰ کرمان، بردسیر، تهران، قم، کرج، مشهد
۸ میلاد (آریاسفر) ۳۴۲۸۴۰۱۲ سیرجان، شهربابک، مشهد، تهران، اصفهان
۹ ایلیا سفر (ویژه سواری کرایه) ۳۴۲۸۲۱۵۹ سیرجان، کرمان

 

غرفه های تجاری مستقر در پایانه مسافربری = اغذیه فروشی، بستنی فروشی

ضمنا انبار توشه مسافر مربوط به کلیه شرکت ها و موسسات مسافربری در پایانه مسافربری مستقر می باشد.

دفتر نظارت پایانه مسافربری واقع در پایانه با شماره تماس ۳۴۲۸۵۵۸۵ پاسخگوی انتقادات، پیشنهادات و شکایات مسافران می باشد.